دیتاسنتربیمارستانی ابری | Cloud Hospital Datacenter

بیمارستان هوشمند هواوی: راهکارهای شبکه همگرا و دیتاسنتر بیمارستانی ابری

راهکارهای شبکه همگرا در چند سال گذشته، صنعت پزشکی شاهد توسعه سریع سیستم های ICT پزشکی همچون پزشکی از راه دور، سیستم ذخیره سازی عکس و ارتباطات (PACS) و سیستم های پزشک موبایلی بوده است. سیستم های سنتی پزشکی دیگر قادر به برآوردن نیازمندی های خدمات پزشکی نیستند. بیمارستان ها به راهکارهای شبکه ای جدیدی برای فراهم کردن امنیت بیشتر، رفتار داده ها با اطمینان بالا و سرویس های انتقال داده با پهنای باند بالا نیاز دارند.

راهکار بیمارستان هوشمند هوآوی | Huawei's smart hospital solution

معرفی راهکار بیمارستان هوشمند هواوی

فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، نقش مهم و فزاینده ای در عملیات روزانه بیمارستان ها بازی می کند. سیستم های ICT پیشرفته به عنوان سیستم مرکزی بیمارستان عمل می کنند و به طور قابل ملاحظه ای سبب بهبود بهره وری و کیفیت خدمات پزشکی می شوند. هواوی به عنوان ارائه دهنده پیشروی راهکارهایICT تجربه گسترده ای در صنعت پزشکی و گسترش راهکارهای ICT بیمارستانی در سطح جهان دارد. هواوی به همراه شرکای تجاری خود، برای کمک به بهبود کیفیت خدمات بیمارستان ها، راهکار بیمارستان هوشمند را توسعه داده که می تواند مدیریت بیمارستان، خدمات کلینیکی و زیر ساخت های ICT را پوشش دهد.