دیتاسنتربیمارستانی ابری | Cloud Hospital Datacenter

بیمارستان هوشمند هواوی: راهکارهای شبکه همگرا و دیتاسنتر بیمارستانی ابری

راهکارهای شبکه همگرا در چند سال گذشته، صنعت پزشکی شاهد توسعه سریع سیستم های ICT پزشکی همچون پزشکی از راه دور، سیستم ذخیره سازی عکس و ارتباطات (PACS) و سیستم های پزشک موبایلی بوده است. سیستم های سنتی پزشکی دیگر قادر به برآوردن نیازمندی های خدمات پزشکی نیستند. بیمارستان ها به راهکارهای شبکه ای جدیدی برای فراهم کردن امنیت بیشتر، رفتار داده ها با اطمینان بالا و سرویس های انتقال داده با پهنای باند بالا نیاز دارند.

Gartner Evaluation Huawei Growth ارزیابی گارتنر در مورد رشد هوآوی

قرارگیری هوآوی در بخش «Visionaries» در چهار گوش جادویی گارتنر

کمپانی هوآوی جایگاه "Visionaries" را در چهار گوش جادویی گارتنر برای زیر ساخت دسترسی محلی LAN و WLAN نصیب خود کرد. شرکت هواوی به تازگی قرارگیری خود در بخش Visionaries در چهار گوش جادویی (Magic Quadrant) موسسه معتبر تحقیقاتی گارتنر را در سال 2016 برای دسترسی به زیر ساخت های LAN سیمی و وایرلس اعلام کرد. این اولین بار است که این شرکت از سال 2012 که در ارزیابی گارتنر وارد شده است، در این بخش قرار می گیرد. هواوی معتقد است در حوزه دسترسی محلی سیمی و وایرلس، رقابتی تر عمل کرده است و توانسته است در بازار جهانی، برتری خود را نشان دهد.

Pages